Препарати

ДИНАСТИ 25 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.05.2024

  • Missing thumbnail

   ДИНАСТИ 25 ЕВ е широкоспектърен системен фунгицид от групата на триазолите с превантивно, лечебно и системно действие при редица земеделски култури.

   Механизъм на действие:

   • ДИНАСТИ 25 ЕВе системен фунгицид на базата на тебуконазол, активното вещество от химичната група на триазолите.
   • Той действа чрез двупосочно инхибиране на биосинтезата на ергостерол в клетъчните стени на целевите организми.
   • След като се абсорбира в тъканите (максимум 2 часа след прилагане), продуктът се транслоцира акропетално и има остатъчна активност от около 3-4 седмици.
   • Благодарение на свойствата си продуктът има превантивно, но и лечебно и изкоренително действие.
   • За да предотвратите установяването на устойчивост на патогени, избягвайте прилагането на повече от 2 третирания с ДИНАСТИ 25 ЕВ на една и съща култура и на една и съща повърхност в един сезон.

   Предимства:

   • Широк спектър на биологична активност срещу патогени.
   • Еталонът на забавящия ефект е ключът към успешното презимуване на рапицата.
   • Ясно изразен “стоп – ефект”.
   • Дългосрочна защита срещу основни заболявания.
   • Добра смесимост с други лекарства.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИНАСТИ 25 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   или 0,04 %

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Брашнеста мана

   Черни листни петна

   Доза

   80 мл/дка няма

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Да не се използва за рози, предназначени за производство на хранителни продукти.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Вреда

   Склеротинийно гниене

   Доза

   50 - 70 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Брашнеста мана

   Черни листни петна

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Да не се използва за рози, предназначени за производство на хранителни продукти.