Препарати

ШИРУДО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  01.06.2023

  • Missing thumbnail

   ШИРУДО е комбиниран инсекто-акарицид с контактно и стомашно действие. Има бърз нокдаун ефект и дълго последействие. ШИРУДО е ефективен срещу всички фази от развитието на акарите – летни яйца, ларви, нимфи, възрастни. В листата се придвижва трансламинарно като достига до долната им страна.

   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА тебуфенпирад

   Механизъм на действие .

   Тебуфенпирад има контактно-чревно и системно действие и трансламинарен ефект . Попадайки в растението, той може да проникне през вътрешните тъкани от третираната страна на листа до необработената част. Тебуфенпирад инхибира митохондриалното окислително фосфорилиране , нарушава транспорта на електрони в митохондриите. Проявява активност на всеки етап от развитието на акарите , отличава се с висока селективност.

   Експозицията продължава два дни. Според производителя продуктите на базата на тебуфенпирад има продължително действие – от една до пет седмици.

   Резистентност . Няма кръстосана резистентност към други акарициди.

   Приложение:

   Препаратът на базата на тебуфенпирад е ефективен в широк температурен диапазон – от 10 до 30°C.

   Регистрираните препарати на базата на тебуфенпирад са разрешени за приложение по ябълка срещу паяжинообразуващи акари и по грозде срещу гроздов филц и паяжинообразуващи акари.

   Фитотоксичност : тебуфенпирад не е фитотоксичен, не образува мрежи върху ябълковите плодове.

   Резервоарни смеси . тебуфенпирад е съвместим в резервоарни смеси с повечето инсектициди и фунгициди

   Токсикологични свойства и характеристики:
   В почвата претърпява аеробно разграждане, полуживотът е около 20-30 дни.

   Полезни видове . Нетоксичен за пчелите.

   Ентомофаги . Не проявява токсичност към хищни насекоми, които паразитират върху акари.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   • Регистрации на ШИРУДО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова листна въшка

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    15 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 81, за полска и оранжерийна употреба, с тракторна пръскачка за полско приложение и за оранжериите с ръчна пръскачка
    раб.р-р 100 л/дка

    Срещу Памукова листна въшка (Aphis gossipii), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 81 раб.р-р 100 л/дка

    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Листни въшки

    Крушова листна бълха

    Червен овощен акар

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 68-88
    раб.р-р 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Жълт лозов акар

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 85, за полска употреба
    раб.р-р 100 л/дка

     

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 71-73 Зелена прасковена листна въшка
    раб.р-р 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 81
    раб.р-р 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръждивочервен оранжериен акар

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Само за декоративни рози. Работен разтвор 40 – 80мл/дка
    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, за полска и оранжерийна употреба
    раб.р-р 40-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Малка сливова листна въшка

    Голяма сливова листна въшка

    Червен овощен акар

    Прашеста сливова листна въшка

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 81
    раб.р-р 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Листни въшки

    Крушова листна бълха

    Червен овощен акар

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение листно приложение при поява на вредителя, не по-късно от ВВСН 68-88
    раб.р-р 100 л/дка