Препарати

ШЕРПА 100 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

31.05.2024

 • Missing thumbnail

  ШЕРПА 100 ЕВ е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали
  • ШЕРПА 100 ЕВ е контактен инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури,  с продължително действие.
  • Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.

  За постигане на максимален ефект от третирането с продукта е необходимо да се осигури оптимално покриване на листната повърхност с работния разтвор.

  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.

  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

   

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦИПЕРМЕТРИН:

  Механизъм на действие:

  Циперметринът, подобно на други пиретроидни съединения , се свързва с липофилната среда на мембраната от страната на вътрешната листовка на натриевия канал на нервните клетки. В резултат на това настъпва деполяризация на мембраната и значително забавяне на отварянето/затварянето на натриевия канал. Промяната в скоростта на потока на натриеви йони в такъв модифициран пиретроиден канал зависи от съединението. Всички пиретроиди предизвикват деполяризиращо изтичане на натриеви йони, но циперметринът и делтаметринът са особено силни , тъй като съдържат цианогрупа в алкохолния компонент. Деполяризацията причинява повтарящи се разряди и по този начин причинява синаптични смущения.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ШЕРПА 100 ЕВ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени неприятели

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Неприятели по горскодървесни видове – внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Вода мин/макс вода л/дка – 100 л/дка
  Интервал между приложенията – 21 дни

  Почвени неприятели по горско-дървесни видове

  Брой мин/макс приложения – 2
  Вода мин/макс вода л/дка – 100 л/дка
  Интервал между приложенията – 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се BBCH 09 – 6N9* (Поникване – края на цъфтеж) при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цикади

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Еднопоясен гроздов молец

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  Сив червей(Agrotis spp.)
  Почвено третиране

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Листни въшки по листата

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Листни въшки по класа (25мл/дка) и стъблата(20мл/дка).
  Внася се във фаза BBCH 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

  Сив червей(Agrotis spp.)
  Почвено третиране

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен цветояд

  Доза

  15 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Вреда

  Рапична стъблена бълха

  Рапичен скритохоботник

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се При поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка

  Сив червей(Agrotis spp.)
  Почвено третиране

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Листни въшки по листата

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Листни въшки по класа (25мл/дка) и стъблата(20мл/дка).
  Внася се във фаза BBCH 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

  Сив червей(Agrotis spp.)
  Почвено третиране

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Листни въшки по листата

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Листни въшки по класа (25мл/дка) и стъблата(20мл/дка).
  Внася се във фаза BBCH 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

  Сив червей(Agrotis spp.)
  Почвено третиране

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Почвено третиране
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Листоминиращи молци

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка