Препарати

ШАВИТ Ф 72 ВДГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ШАВИТ Ф 72 ВДГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Оидиум (брашнеста мана)

    Сиво гниене

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    0,2 %

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Къдравост

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    0,2 %

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Брашнеста мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    0,2 %

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Сиво гниене

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    0,2 %