Препарати

ЧЕЛИНДЖ 600 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.03.2024

  • Missing thumbnail

   ЧЕЛИНДЖ 600 СК е селективен хербицид със системно действие, предназначен за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели.

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:

   • Активното вещество аклонифен е от групата на дифенилетерите и действа като инхибира биосинтеза на каротеноидите в плевелните растения.
   • Може да се прилага почвено – след сеитба преди поникване на културата и плевелите и ранно вегетационно.
   • Визуалните признаци на хербицидното действие са силно избеляване и обезцветяване на листата, последвано от некроза и пълно загиване на плевелното растение за период до 3 седмици.
   • Успешно се справя с контрола на широколистните плевели при нахут, грах, леща

   УКАЗАНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

   Освен регистрираните дози и индикации, Челиндж в Турция се използва ранно-вегетационно в културите нахут и слънчоглед, като дoзите и фазите на растенията са:

   • слънчоглед – 120-150 мл / 2-3-та двойка
   • нахут – 80-120 мл/ 2-3-ти трилистник

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ЧЕЛИНДЖ 600 СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   • Житни – Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Едногодишна метлица (Poa annua).
   • Широколистни – Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Бяла лобода (Chenopodium album), Лепка (Galium aparine), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски синап (Sinapis arvensis), Полски пролез (Mercurialis annua), Пача трева (Polygonum aviculare), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско великденче (Veronica arvensis), Персийско великденче (Veronica persica), Полска теменуга (Viola arvensis).

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЧЕЛИНДЖ 600 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200-300 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Земна ябълка (Йерусалимски артишок) – внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 в доза 250 мл/дка и карантина 90 дни
   Пащърнак (вкл. и за семе- производство)- внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 в доза 250 мл/дка с карантина 70 дни
   Целина за глави – внася се След разсаждане ВВСН 14-15 (от 4 до 5 разтворен същински лист) в доза 250 мл/дка с карантина 90 дни.
   Целина за семепроизводство (включително целина за глави) – внася се след разсаждане ВВСН 14-18 (от 4 до 5 разтворен същински лист)  в доза 250 мл/дка с карантина 90 дни.
   Фий (за семе-производство)  –  внася се след сеитба преди поникване в доза 300 мл/дка
   Ароматни и лечебни билки, подправки и ароматни растения* за семепроизводство – внася се след сеитба преди поникване; февруари-март, септември-ноември  в доза 250 мл/дка с карантина 90 дни.

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване BBCH 00-07

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Еднократно третиране- след сеитба преди поникване ВВСН 00-08

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
   При двукратно третиране:

   1-во- ВВСН 00-08 (до поникване) в доза 300 мл/дка

   2-ро-ВВСН 13-17 (от трети до седми трилистник) в зоза 100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Еднократно третиране – след сеитба преди поникване ВВСН 00-07

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
   При двукратно третиране:

   1-во до фаза поникване ВВСН 00 2-ро ВВСН 15 (5 лист ясно видим) в доза 150 мл/дка

   2-ро-ВВСН 13-17 (от трети до седми трилистник) в зоза 100 мл/дка

   Интервал между приложенията мин/макс 3 седмици

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след коситба на съществуващ посев

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Ориенталски тютюн, едролистен тютюн Виржиния – внася се след сеитба преди  поникване
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка