Препарати

ЦИПЕРФОР 100 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   ЦИПЕРФОР 100 ЕВ е инсектицид с контактно, стомашно и репелентно (отблъскващо) действие срещу широк спектър от вредители.

   Благодарение на максималната бионаличност на циперметрин, иновативната технология INOVATECH+, ЕВ формулацията си и използването на специфичен овлажняващ агент, продуктът осигурява по-голямо покритие и продължителен ефект.

   Механизъм на действие:

   • ЦИПЕРФОР 100 ЕВ е пиретроиден инсектицид, чието активно вещество – Циперметрин въздейства върху централната нервна система на насекомите
   • По-конкретно върху така наречените натриеви канали, които съдействат за разпространението на нервните импулси в невроните. На това ниво, пиретроидите предизвикват хиперактивност и парализа. Циперметрин действа основно, чрез контакт и поглъщане, като също така предизвиква и репелантен ефект до 1-2 дни след пръскане, чрез инхибиране на храненето и яйцеснасянето при възрастните насекоми и, съответно, чрез инхибиране на храненето при ларвите.

    

   INOVATECH+ представлява нов специален воден състав за ЕВ (емулсия, масло във вода), който дава на продукта превъзходна биологична ефикасност, в сравнение с формулировката на ЕК (емулсионен концентрат), осигуряваща незабавно действие (нокдаун ефект) върху вредителите; повишено внимание към околната среда, поради намаляването на количеството разтворители до минималния праг (70% вода) и използването на собствени коформуланти; гаранция за безопасност с по-малко токсичен състав, класифициран само като дразнещ (Xi), със слаб мирис.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЦИПЕРФОР 100 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени неприятели

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимални употреби
   Неприятели по горскодървесни видове – внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода мин/макс вода л/дка – 100 л/дка
   Интервал между приложенията – 21 дни

   Почвени неприятели по горско-дървесни видове

   Брой мин/макс приложения – 2
   Вода мин/макс вода л/дка – 100 л/дка
   Интервал между приложенията – 21 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се BBCH 09 – 6N9* (Поникване – края на цъфтеж) при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цикади

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Шарен гроздов молец

   Еднопоясен гроздов молец

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

   Сив червей(Agrotis spp.)
   Почвено третиране

   Внася се при поява на неприятеля
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки по класовете

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Листни въшки по листата

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки по класа (25мл/дка) и стъблата(20мл/дка).
   Внася се във фаза BBCH 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   Сив червей(Agrotis spp.)
   Почвено третиране

   Внася се при поява на неприятеля
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Рапична стъблена бълха

   Рапичен скритохоботник

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се При поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка

   Сив червей(Agrotis spp.)
   Почвено третиране

   Внася се при поява на неприятеля
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки по класовете

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Листни въшки по листата

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки по класа (25мл/дка) и стъблата(20мл/дка).
   Внася се във фаза BBCH 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   Сив червей(Agrotis spp.)
   Почвено третиране

   Внася се при поява на неприятеля
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки по класовете

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Листни въшки по листата

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки по класа (25мл/дка) и стъблата(20мл/дка).
   Внася се във фаза BBCH 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   Сив червей(Agrotis spp.)
   Почвено третиране

   Внася се при поява на неприятеля
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Почвено третиране
   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 21
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Листоминиращи молци

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка