Препарати

ЦИПЕРТ 500 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчели

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ЦИПЕРТ 500 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зърнояди

   Листни въшки

   Хоботници

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Грахова листозавивачка

   Зърнояди

   Листни въшки

   Хоботници

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Зелев молец

   Зелева нощенка

   Картофен молец

   Памукова нощенка

   Пеперуди

   Зимен сив червей

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Ленова бълха

   Синя ленова бълха

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   49 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Грахова листозавивачка

   Листни въшки

   Зърнояди

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Филоксера

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Еднопоясен гроздов молец

   Лозова цикада

   Малка лозова листозавивачка

   Шарен гроздов молец

   Доза

   6 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Трипси

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Молец по праза

   Трипси

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапична стъблена бълха

   Рапичен скритохоботник

   Зелев стъблен скритохоботник

   Рапичен стъблен скритохоботник

   Рапичен цветояд

   Рапична листна оса

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   49 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   декоративни рози

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Репна пеперуда

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Трипси

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация