Препарати

ЦИКЛОН 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

31.05.2024

 • Missing thumbnail

  ЦИКЛОН 10 ЕК е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури. Несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба с рапичен цветояд, колорадски бръмбар, листни въшки, ябълков плодов червей, миниращ молец, шарен гроздов молец, лозова листозавивачка при рапица, картофи, житни, ябълки и лозя.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  ЦИКЛОН 10 ЕК пиретроиден инсектицид със силно изразено инициално действие. Той действа контактно, репелентно и стомашно като инхибира синтезата на холинестераза в организма на неприятелите, в резултат на което те умират.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯТ РАЗТВОР:

  Необходимото количество продукт да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Празният амбалаж да се изплакне трикратно и водата да се излее в резервоара на пръскачката.

  ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ /РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

  В регистрираната доза и начин на приложение ЦИКЛОН 10 ЕК не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

  СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН КАТО ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

  – За постигане на максимален ефект, трябва да се осигури равномерно и качествено покритие на върху културите.
  – За приготвяне на работния пазтвор да се използва чиста вода.
  – ЦИКЛОН 10 ЕК не се смесва с алкални разтвори.
  – Категория на употреба: Втора професионална.

  СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ КАТО БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ:

  – Категория на потребителите – Професионална.
  – Третирането с препарата да се извършва в отсъствието на хора и животни.
  – Хора и животни да не влизат в контакт с третираните повърхности. Препаратът да се нанася на места недостъпни за деца и домашни любимци.
  – Да не се допуска замърсяване на храни за хора и животни и повърхности и предмети, чрез които той може да влезе в контакт с кожата и лигавиците или да постъпи през устата.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЦИКЛОН 10 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лозова листозавивачка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 2
  Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

  Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)

  Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Листни въшки по листата

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;
  срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен цветояд

  Доза

  15 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 15 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Листни въшки по листата

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;
  срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Листни въшки по листата

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;
  срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращ молец

  Ябълков плодов червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 21
  Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка