Препарати

ЦЕНТУРИОН СУПЕР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.06.2024

  • Missing thumbnail

   ЦЕНТУРИОН СУПЕР е селективен противожитен хербицид – меристемен инхибитор. Унищожава както надземната, така и подземната част на чувствителните едногодишни и многогодишни плевели. След напръскване на житните плевели се абсорбира бързо чрез листната маса и се придвижва в зоните на нарастване, като спира растежа до 7 дни. Преди да загинат, листата променят цвета си от оранжево до червен с лилави ивици. До 15 дни напълно унищожава житните плевели.

   ПРИЛОЖЕНИЕ:

   ЦЕНТУРИОН СУПЕР притежава отлична селективност спрямо редица широколистни култури. Ефикасен е срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, като балур, троскот, пирей, кокоше просо, кръвно просо, кощрява, див овес, лисича опашка, метлица, овсига, самосевки от житни култури, италиански райграс, както и други проблемни житни плевели. Третирането трябва да се извърши преди културата да е покрила плевелите. Един час след третиране с хербицида, падналият дъжд не намалява неговата ефективност. Да се
   прилага при подходяща почвена и атмосферна влажност, които са налице няколко дни след дъжд или 5 до 7 дни след поливане. Едногодишните житни плевели да са във фаза 3-5 лист, а балурът да е с височина 10-20 см и активен растеж.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Напълнете наполовина резервоара с чиста вода. Разбърквайки, прибавете необходимото количество от продукта. Допълнете резервоара с остатъка от необходимото количество вода.

   СМЕСИМОСТ:

   Преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията. Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти. По препоръка на фирмата, Селект Супер 120 ЕК не трябва да се смесва с торове и някои противошироколистни вегетационни хербициди, съдържащи активни вещества бентазон, имазаквин, бифенокс и др. Несъвместими продукти: силни основи и силни киселини.

   ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ:

   ЦЕНТУРИОН СУПЕР няма почвено действие, поради което няма ограничения за следващата култура.

   СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

   Да не се третира при температури по-ниски от 12°С и по-високи от 25°С. Поради очаквано намаляване на противожитния ефект, не третирайте с противошироколистни хербициди на следващия ден след употребата на хербицида.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

    

  • Регистрации на ЦЕНТУРИОН СУПЕР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Последно приложение – до ВВСН 49

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до BBCH 49 на лупина. От 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Последно приложение – до ВВСН 49

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Последно приложение – до ВВСН 49

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до BBCH 49 на лупина. От 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Последно приложение – до ВВСН 49

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   160 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-33 (разлистени два листа (първи чифт листа) – листата покриват 30 % от повърхността)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   160 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-33 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (> 4 см) – 30 % от растенията в редовете се допират) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Последно приложение – до ВВСН 49

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до BBCH 49 на лупина. От 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Последно приложение – до ВВСН 49

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Последно приложение – до ВВСН 49

   Допълнителна информация

   Минимални употреби

   Внася се във фаза от 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   120 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   160 мл/дка

   Карантинен срок

   120 дни

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 12-32 (разтворен втори лист – видимо нарастване на второ междувъзлие) от 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   160 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Допълнителна информация

   Lнася се във фаза BBCH 12-19 (два листа (първа двойка листа) – девет и повече листа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Срещу многогодишни житни плевели – от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-19 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) от 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреби

   Внася се във фаза BBCH 12-33 (разтворен втори лист ) От 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка