Препарати

ЦЕНТУРИОН СУПЕР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЦЕНТУРИОН СУПЕР за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до BBCH 49 на лупина. От 3 лист до края на братене на плевелите

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
    Последно приложение – до ВВСН 49

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до BBCH 49 на лупина. От 3 лист до края на братене на плевелите

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
    Последно приложение – до ВВСН 49

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-33 (разлистени два листа (първи чифт листа) – листата покриват 30 % от повърхността)

    Брой мин/макс приложения – 1 
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-33 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (> 4 см) – 30 % от растенията в редовете се допират) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Допълнителна информация

    Моркови, пащърнак, целина, хрян
    Във фаза BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Допълнителна информация

    Във фаза BBCH 12-32 (разтворен втори лист – видимо нарастване на второ междувъзлие) от 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура).

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    100 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    100 дни

    Допълнителна информация

    Lнася се във фаза BBCH 12-19 (два листа (първа двойка листа) – девет и повече листа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-19 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) от 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Допълнителна информация

    Моркови, пащърнак, целина, хрян
    Във фаза BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка