Препарати

ЦЕЛИО ВГ

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  14.03.2024

  • Missing thumbnail

   ЦЕЛИО ВГ е хербицид за пшеница, ръж и тритикале, Целио контролира най-разпространените и вредни плевели ( райграс, див овес), но и други, които имат локално значение (обикновена синя трева, фаларис, див овес, броеница).

   Предимствата на продукта:

   ЦЕЛИО ВГ е ефективен и последователен срещу най-вредните плевели.

   Много селективен към култури

   Много гъвкав в употреба: използваем от есента до пролетта, от фаза 3 листа на зърнените култури и до 45 дни преди прибиране на реколтата, с малко ограничения по отношение на климатичните условия, с широка възможност за избор на партньорски продукт, без никакви ограничения по отношение на последващи или заместващи култури. Според Syngenta използването на Целио от есента върху млади плевели осигурява отлична възвръщаемост на инвестицията благодарение на коригираните дози и много ранното прекратяване на конкуренцията на плевелите.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   • Регистрации на ЦЕЛИО ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 32 (два разтворени листа – вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 32 (два разтворени листа – вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 32 (два разтворени листа – вторият възел е най-малко 2 см.) на културите