Препарати

ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  17.05.2024

  • Missing thumbnail

   ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС е съвместна формула на флудиоксонил и дифеноконазол за контрол на редица болести, пренасяни по семената и почвата при зимно засети култури от пшеница, ръж и овес. Уникален начин на действие с широкоспектърен контрол на болести, пренасяни от семената и почвата, осигуряващ равномерно, здраво установяване на културите като основа за добива и качеството на дребните зърнени култури.

   Механизъм на действие

   ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС съдържа широкоспектърен флудиоксонил, който принадлежи към химичния клас на фенилпиролите. Флудиоксонил е единствената молекула от този химичен клас и се използва за третиране на семена при различни култури. Флудиоксонилкато зърнени култури.има уникален начин на действие. Той принадлежи към химичната група на фенилпирола и инхибира протеин киназата, участваща в регулаторния етап на клетъчния метаболизъм. Това е контактен фунгицид, който инхибира покълването на спорите и растежа на зародишната тръба.

   ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС  предлага най-добрия наличен контрол на  Fusarium , основна болест по разсада при зърнените култури, както и отличен контрол на други болести, пренасяни по семената, като главни и септориоза

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Фузариоза

   Ленточна болест

   Доза

   150 - 200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Снежна плесен

   Мрежести петна

   Покрита главня

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузариоза

   Червени петна

   Доза

   150 - 200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Листни петна

   Петносване по плевите

   Праховита главня

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Фузариоза

   Петносване по плевите

   Твърда главня

   Вджуджаваща главня

   Доза

   150 - 200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Снежна плесен

   Праховита главня

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузариоза

   Доза

   150 - 200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Снежна плесен

   Стъблена главня

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Фузариоза

   Доза

   150 - 200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Петносване по класа

   Снежна плесен

   Жълто-кафяви петна

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1