Препарати

ЦАЙПЕР 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ЦАЙПЕР 10 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   листно приложение при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лозова листозавивачка

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Шарен гроздов молец

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   листно приложение при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен Листни въшки по листата и класа при житни култури

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   листно приложение при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен Листни въшки по листата и класа при житни култури

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен Листни въшки по листата и класа при житни култури

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Миниращ молец

   Ябълков плодов червей

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Листно приложение при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс- 21
   Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка