Препарати

ЦАЙПЕР 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  ЦАЙПЕР 10 ЕК е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу неприятелите по лозя, овощни, житни, картофи и рапица,

  Начин на действие на ЦАЙПЕР 10 ЕК:

  • Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие.
  • Той действа контактно, репелентно и стомашно като инхибира синтеза на холинестераза в организма на насекомите, в резултат на което умират.

   

  Приложение:

  ЦАЙПЕР 10 ЕК е много ефективен в борба с летящи( мухи, комари) и пълзящи ( хлебарки, мравки, дървеници и кърлежи) насекоми на открито и в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, складове, обекти с обществено предназначение( хотели, учлища, детски градини и др.), ветеринарни обекти за отглеждане, събиране и транспортиране на животни и др. Не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота. Опасен е за пчели. Не се прилага при култури в периода на цъфтежа с цел опазване на пчелите и други опрашващи насекоми. Да не се използва където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие цъфтяща плевелна растителност. Плевелите следва да се премахнат преди цъфтежа им.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЦАЙПЕР 10 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лозова листозавивачка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листни въшки по класовете

  Листни въшки по листата

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен цветояд

  Доза

  15 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Листни въшки по листата

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки по класовете

  Листни въшки по листата

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращ молец

  Ябълков плодов червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Листно приложение при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс- 21
  Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка