Препарати

ХУСАР КЛАС 20 8 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие.

 • Прилага се с прилепител Меро.

 • Съдържа мефенпирдиетил (антидот) – 150 г/кг.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

13.06.2024

 • Missing thumbnail

  Механизъм на дейсвие:

  ХУСАР КЛАС 20 8 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите. Съдържа тиенкарбазон-метил (HRAC 2 (B)) от групата на триазолиноните и йодосулфурон (HRAC 2 (B)) от групата на сулфонилуреите. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата, спира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Антидотът мефемпир-диетил осигурява селективността на продукта чрез ускоряване на метаболизма на активните вещества в житните растения. ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

  Оптималният срок за приложение на продукта е през пролетта, след зимния покой. Културата да е навлязла във фаза братене. Плевелите се контролират най-добре, когато са в ранни фази на своето развитие. Дозата на приложение зависи от плътността на заплевеляване, фазата на развитие на плевелите и тяхната упоритост. Да се третира в тихо време и да се избягва попадането на продукта върху съседни култури. ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ трябва да се прилага само при култура в добро състояние и активна вегетация.

  Да не се третира посев, който е подложен на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори. Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури, или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ се прилага с прилепител – Меро в доза 100 мл/дка.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ХУСАР КЛАС 20 8 ВГ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  самосевки на рапица

  Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

  Обикновена ралица (Consolida regalis)

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

  Червена мъртва коприва - Lamium purpureum

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

  Врабчови чревца (Stellaria media)

  Див овес (Avena fatua)

  Райграс (Lolium sp.)

  Метличина (Poa trivialis)

  Паламида (Cirsium arvense)

  Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

  Полска теменуга (Viola arvensis)

  Доза

  20 - 30 г/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

  Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Див овес (Avena fatua)

  самосевки на рапица

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

  Обикновена ралица (Consolida regalis)

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

  Червена мъртва коприва - Lamium purpureum

  Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Врабчови чревца (Stellaria media)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Райграс (Lolium sp.)

  Метличина (Poa trivialis)

  Паламида (Cirsium arvense)

  Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

  Полска теменуга (Viola arvensis)

  Доза

  20 - 30 г/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

  Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Метличина (Poa trivialis)

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  Обикновена ралица (Consolida regalis)

  Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

  Червена мъртва коприва - Lamium purpureum

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Райграс (Lolium sp.)

  Врабчови чревца (Stellaria media)

  самосевки на рапица

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

  Полска теменуга (Viola arvensis)

  Див овес (Avena fatua)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Паламида (Cirsium arvense)

  Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

  Доза

  20 - 30 г/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

  Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  Райграс (Lolium sp.)

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

  Червена мъртва коприва - Lamium purpureum

  Метличина (Poa trivialis)

  самосевки на рапица

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

  Врабчови чревца (Stellaria media)

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

  Обикновена ралица (Consolida regalis)

  Паламида (Cirsium arvense)

  Полска теменуга (Viola arvensis)

  Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

  Доза

  20 - 30 г/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

  Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.