Препарати

ХОРУС 50 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  17.05.2024

  • Missing thumbnail

    

   ХОРУС 50 ВГ предимства:

   • Хорус 50 ВГ е системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие
   • Бързо абсорбиране от листата и плодовете
   • Придвижва се в младия прираст след пръскането
   • Различен механизъм на действие от останалите обичайно използвани фунгициди – липса на резистентност
   • Двойна защита – образува защитен слой върху епидермиса и прониква в паренхима
   • Ефикасен и при по-ниски температури – от 5 до 24 градуса
   • Подходящ за интегрираните системи за растителна защита
   • Не предизвиква оръждавяване на плодовете

   Съвети за приложение на Ховус 50 ВГ :

   • При благоприятни условия за развитие на болестите (силен инфекциозен натиск) третирайте през по-къс интервал от време. При такива условия много добри резултати се получават при комбиниране с контактни фунгициди
   • При ябълки да се прилага от фаза „миши уши” до опадане на венчелистчетата. При нужда от третиране с Хорус  50 ВГ след тази фаза (продължително студено време, устойчивост към други групи фунгициди и др.) задължително да се комбинира с контактен фунгицид.
   • Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта на препарата

    

   • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COMПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BGИзползвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба. 

  • Регистрации на ХОРУС 50 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   30-50 гр/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-79 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 6-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка

   *0,03% – предпазно
   *0,05% – лечебно със 100 л/дка работен разтвор
   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   21 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   45 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-79 (първи отворени цветове – плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор

   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   30-50 гр/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-79 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 6-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка

   *0,03% – предпазно
   *0,05% – лечебно със 100 л/дка работен разтвор
   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   21 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   45 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-79 (първи отворени цветове – плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор

   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Късно кафяво гниене

   Доза

   30-50 гр/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Праскови Кайсии Нектарини
   Срещу Кафяво гниене (Monilinia spp.)-внася се във фаза ВВСН 60-79 (първи отворени цветове – плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка
   *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор
   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   7 дни като последното приложение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   45 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-79 (първи отворени цветове – плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор

   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   45 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-85 (първи отворени цветове – зреене на плодовете и семената, оцветяването се развива)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 60-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор

   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   45 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-85 (първи отворени цветове – зреене на плодовете и семената, оцветяването се развива)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 60-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор

   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   30 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-79 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 6-10 дни
   Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка *0,03% – предпазно *0,05% – лечебно със 100 л/дка работен разтвор

   При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството

   КАРАНТИНЕН СРОК:

   21 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79