Препарати

ХОРИЗОНТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.12.2023

  • Missing thumbnail

   ХОРИЗОНТ  е е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продуктът прониква в листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Преди употреба опаковката да се разклати много добре за пълно хомогенизиране на формулацията. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   СМЕСИМОСТ:
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Преди смесването му с друг продукт се препоръчва да се направи предварителен тест за съвместимост в отделен съд.

   • Регистрации на ХОРИЗОНТ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    0.04 %

    40 мл/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фома

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Вреда

    Склеротиния

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация

    40 мл/дка