Препарати

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   ХЕМТРИБЕ 75 ВГ е системен високоефективен вегетационен сулфонилуреен хербицид за борба срещу голям брой едногодишни и многогодишни широколистни плевели (вкл. устойчивите на 2,4-Д). Приложен след поникване на плевелите в пшеница и ечемик.

   Механизъм на действие:

   Абсорбира се в най-голяма степен от листата и корените, като бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните плевелни растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видими симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевели остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. Продукта е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

   Влияние на продукта в сеитбооборота

   След прибирането на житните култури третирани, няма ограничения в сеитбооборота. В случай на пропадане на житните култури, на мястото може да бъде засадена само пролетна житна култура.

   Приложение:

   Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди.

   Чувствителни плевели :

   Лобода, Лайка, Слез, Врабчови чревца, Колендро, Спореж, Щир разстлан, Лепка, Овчарска торбичка, Паламида, Петниста бударица, Синап, Полско врабчово семе, Полско подрумче, Самосевка слънчоглед, Стъблообхватна мъртва коприва, Черно куче грозде, Глухарче, Пипериче, Лютиче

   Препоръки:

   • Изключително селективен за житните култури.
   • Да не се прилага при състояния на стрес причинен от суша, преовлажняване или други фактори, които затормозяват растежа на културата.
   • Максимален брой приложения във времето: 1.
   • Да не се прилага при силен вятър, тъй като има опасност от попадане на разтвора в съседни посеви с чувствителни култури.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ХЕМТРИБЕ 75 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Включително слабочувствителни на хормоноподобни хербициди.
   Внася се във фаза ВВСН 13 – 29 във фенофаза братене на културите и фенофаза на широколистните плевели 2-4-ти лист

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Включително слабочувствителни на хормоноподобни хербициди.
   Внася се във фаза ВВСН 13 – 29 във фенофаза братене на културите и фенофаза на широколистните плевели 2-4-ти лист

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка