Препарати

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ХЕМТРИБЕ 75 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    1.5 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Включително слабочувствителни на хормоноподобни хербициди.
    Внася се във фаза ВВСН 13 – 29 във фенофаза братене на културите и фенофаза на широколистните плевели 2-4-ти лист 

    Брой мин/макс приложения – 1 
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    1.5 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Включително слабочувствителни на хормоноподобни хербициди.
    Внася се във фаза ВВСН 13 – 29 във фенофаза братене на културите и фенофаза на широколистните плевели 2-4-ти лист 

    Брой мин/макс приложения – 1 
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка