Препарати

ХЕЛИОСУФР С

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ХЕЛИОСУФР С за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Акари

    Доза

    150 - 750 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 - 700 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се преди и след цъфтеж

    Брой мин/макс приложения – 2-12
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласява-нето:класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка – 8-25 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    400 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-49 (листата покриват 10% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка –20-50 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    125 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 69-89 (край на цъфтежаконсумативна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 2-12
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 - 700 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се преди и след цъфтеж

    Брой мин/макс приложения – 2-12
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    125 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 53-81

    Брой мин/макс приложения – 1-11
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    300 - 750 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Вреда

    Краста

    Доза

    750 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 19-83 (9 и повече листа са отворенизърната формират цвят)

    Брой мин/макс приложения – 2-12
    Интервал между приложенията – 7 
    Вода л/дка – 8-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласява-нето:класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка – 8-25 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    125 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 69-89 (край на цъфтежаконсумативна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 2-12
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласява-нето:класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка – 8-25 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласява-нето:класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка – 8-25 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиквови с ядлива и неядлива кора; спанак,салата, моркови, ендивия) 
    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –20-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 - 700 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се преди и след цъфтеж

    Брой мин/макс приложения – 2-12
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през цялата вегетация

    Брой мин/макс приложения – 2-6
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка –30-100 л/дка