Препарати

ХЕЛИКОВЕКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  12.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ХЕЛИКОВЕКС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Декоративни култури
    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Да се пръска привечер