Препарати

ХАРПУН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Първо третиранепри поява на възрастно насекомо. При прилагане на продукта в период на опрашване от пчелите, да бъдат затворени всички отвори на оранжерията.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  ХАРПУН е несистемен инсектицид, с контактно и храносмилателно действие. Той е агонист на ювенилните хормони и инхибира процеса на съзряване на насекомите

  Начин на действие:

  • Харпун влияе на всички стадии на вредителите или пряко (овицидно) или непряко (трансовариално и чрез потискане на имагинирането при третиране на ларвите).
  • При прилагане срещу ларвния стадий преди метаморфозата,
  • Харпун нарушава самата метаморфоза И съответно възпрепятства превръщането на ларвата във възрастно насекомо.

  НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се чрез пръскане и оросяване, стандартни уреди за обработка на земята.

  ЗАБЕЛЕЖКИ: Поради възможно развитие на резистентност към пирипроксифен и кръстосана резистентност към съединения с подобен механизъм на действие, не прилагайте повече от два пъти през вегетационния период и алтернативно с продукти за растителна защита от групата на агонистите на ювенилния хормон (феноксикарб).

  СМЕСВАНЕ С ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Не трябва да се смесва с препарати с алкална реакция.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на ХАРПУН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза BBCH 50 – 89 (първо съцветие изправена пъпка – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал междеу приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза BBCH 50 – 89 (първо съцветие изправена пъпка – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал междеу приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза BBCH 50 – 89 (първо съцветие изправена пъпка – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал междеу приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Крушова листна бълха

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Черничева щитоносна въшка

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза а BBCH 51 – 75 (набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка

  Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis pentagona)

  Внася се при поява на първите ларвни стадии. За предпочитане срещу първото поколение, преди цъфтеж.
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Черничева щитоносна въшка

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  24 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза при поява на първите ларвни стадии. За предпочитане срещу първото поколение, преди цъфтеж.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При нападение преди отваряне на кутийките

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Първо третиране – при поява на първи възрастни насекоми

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал междеу приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
  Интервал от 10 дни се прилага когато температурите са над 25º С

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Черничева щитоносна въшка

  Доза

  24 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза при поява на първите ларвни стадии. За предпочитане срещу първото поколение, преди цъфтеж.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Черничева щитоносна въшка

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 мм, след-цъфтежно окапване – размер на плода до 40 мм)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка

  Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis pentagona)

  Внася се при поява на първите ларвни стадии. За предпочитане срещу първото поколение, преди цъфтеж.
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка