Препарати

ХАЛВЕТИК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Tотален хербицид със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ХАЛВЕТИК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   250 - 400 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   400 - 800 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Стърнища от зърнено-житни култури, царевица, маслодайна рапица и стърнища от други култури
   Внася се юли-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се юли-ноември. След прибиране на реколтата. След ВВСН 12 на плевелите (два истински листа, двойка листа или розетка).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   150 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Да не се използва при сладка царевица!
   Внася се преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.