Препарати

ФЮРИ 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ФЮРИ 10 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    7.5 - 10 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 31-71 (1-вият възел е поне на 1 см над възела на братене-воднисто съдържание на зърната)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал междеу приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    10 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 31-79 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в реда се допират-почти всички плодове в n-то плодообразуване достигат пълен размер)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал междеу приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова листна въшка

    Доза

    15 - 20 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    ВВСН 14-88 (4-ти същински лист на главно стъбло е напълно разтворен-80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал междеу приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Употребата на открито отпада, т.к. не са налични полеви изпит-вания на открито

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    7.5 - 10 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 31-71 (1-вият възел е поне на 1 см над възела на братене-воднисто съдържание на зърната)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал междеу приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка