Препарати

ФЮРИ 10 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ФЮРИ 10 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 08-79 (кълнът расте към повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила-шушулките са достигнали типичен размер – восъчна,зелена зрялост, грахчетата са напълно оформени) С изключение на фенофаза цъфтеж 

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Нощенки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Тревисти декоративни растения
   Внася се при нападение, с изключение на фенофаза цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20- 10 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Зимна нощенка

   Листни въшки

   Доза

   12.5 - 15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 35-49 (листата покриват 50% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост) 

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 08-79 (кълнът расте към повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила-шушулките са достигнали типичен размер – восъчна,зелена зрялост, грахчетата са напълно оформени) С изключение на фенофаза цъфтеж 

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Листни въшки

   Доза

   12.5 - 15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-85 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) 

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Розов памуков червей

   Царевична нощенка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 16-79 (шести същински лист разтворен-приблизително 90% от семенниците достигат крайният си размер) С изключение на фенофаза цъфтеж.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова нощенка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   2 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал междеу приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка