Препарати

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • КОНТАКТНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

17.05.2024

 • Missing thumbnail

  Фунгуран ОН 50 ВП е контактен меден фунгицид с широк спектър на действие. При третиране на културите С ПРОДУКТА, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите.

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Водонамокрим прах

  ПРЕДИМСТВА:

  Благодарение на игловидната форма на кристалите на медния хидрооксид продукта прилепва стабилно към растенията, което гарантира опазването им от редица икономически важни болести. Наличието на Cu²+ йон определя фунгицидната и бактерицидната активност на продукта при различни култури.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Фунгуран 50 ОН ВП е контактен фунгицид, с широк спектър на действие срещу гъбни и бактериални болести. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите. Съдържащата се мед в продукта прекъсва метаболизма на патогените чрез инхибиране на голям брой ензимни реакции в тях.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

  Пръсканията да започнат при наличие на благоприятни климатични условия за развитието на първично заразяване при дадената култура.
  За постигане на максимален ефект от продукта, третирането на растенията да се извършва профилактично през 7-10 дни.
  Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

  КАРАНТИНЕН СРОК: Ябълка, Круша, Праскова, Нектарина, Кайсия, Череши, Сливи, Малини, Ягоди – не се изисква предвид момента на приложение; Лоза, Домати, Тютюн, Картофи – 14;  Орехи, Лешник – 28 дни

   


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ФУНГУРАН ОН 50 ВП за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гъбна сачмянка

  Бактериална сачмянка

  Доза

  130 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 99-53 Половината от листата са пожълтели или опадали – отваряне на пъпките

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дк
  Mаксимална годишна стойност за прилагане, която не надвишава 4 кг/ха мед

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  150 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Черно бактериално струпясване

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Сачмянка

  Доза

  150 - 250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  150 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  150 - 250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Вреда

  Огнен пригор

  Доза

  110 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)BBCH 99-53 -Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки.

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериен пригор

  Доза

  110 - 240 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Фаза на приложение: ВВСН 95-53 (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода мин/макс – 100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  150 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  0.15 %

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Петносване по пъпките

  Антракноза

  Септориоза

  Ръжда

  Доза

  200 - 300 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист;

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода мин/макс – 50 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  150 - 250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериен пригор

  Доза

  110 - 240 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Фаза на приложение: ВВСН 95-53 (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода мин/макс – 100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  150 - 250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Черни листни петна

  Доза

  200-300 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във от навлизане в зимен покой до начало на набъбване на пъпките

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода мин/макс – 50 – 100 л/дка
  Да не се прилага повече от 400 г а.в.мед/дка/година

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сачмянка

  Доза

  110 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода мин/макс – 100 – 120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сечене на разсад

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Див огън

  Доза

  150 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сачмянка

  Доза

  130 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

  Брой мин/макс приложения – 4

  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода мин/макс – 100 – 120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Огнен пригор

  Доза

  110 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: BBCH 99-53 –(Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки) :

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода мин/макс – 100 – 200 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бели листни петна

  Листно припламване

  Виолетовокафяви листни петна

  Ветриловидни петна

  Доза

  200 - 300 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода мин/макс – 40 – 60 л/дка