Препарати

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • КОНТАКТНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.10.2023

 • Missing thumbnail

  Фунгуран ОН 50 ВП е контактен меден фунгицид с широк спектър на действие. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите.

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Водонамокрим прах

  ПРЕДИМСТВА:

  Благодарение на игловидната форма на кристалите на медния хидрооксид Фингуран ОН 50 ВП прилепва стабилно към растенията, което гарантира опазването им от редица икономически важни болести. Наличието на Cu²+ йон определя фунгицидната и бактерицидната активност на продукта при различни култури.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Фунгуран 50 ОН ВП е контактен фунгицид, с широк спектър на действие срещу гъбни и бактериални болести. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите. Съдържащата се мед във Фунгуран ОН 50 ВП прекъсва метаболизма на патогените чрез инхибиране на голям брой ензимни реакции в тях.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

  Пръсканията да започнат при наличие на благоприятни климатични условия за развитието на първично заразяване при дадената култура.
  За постигане на максимален ефект от продукта, третирането на растенията да се извършва профилактично през 7-10 дни.
  Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФУНГУРАН ОН 50 ВП за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Черно бактериално струпясване

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   150 - 250 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   150 - 250 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Огнен пригор

   Доза

   110 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)BBCH 99-53 -Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериен пригор

   Доза

   110 - 240 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   0.15 %

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Петносване по пъпките

   Антракноза

   Септориоза

   Ръжда

   Доза

   200 - 300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериен пригор

   Доза

   110 - 240 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Къдравост

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   150 - 250 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гъбна сачмянка

   Доза

   100 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сечене на разсад

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Див огън

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гъбна сачмянка

   Доза

   130 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Огнен пригор

   Доза

   110 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бели листни петна

   Листно припламване

   Виолетовокафяви листни петна

   Ветриловидни петна

   Доза

   200 - 300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.