Препарати

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Садържа прилепител

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 - 130 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   130 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Lнася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 - 130 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   130 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Самосевки от житни култури

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   130 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   130 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 - 130 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   100 - 130 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   50 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Фасул в група варива
   3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   130 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация