Препарати

ФОСТОКСИН – ТАБЛЕТКИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ФОСТОКСИН – ТАБЛЕТКИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    10 таблетки/тон зърно

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Доза

    2 таблетки/м³

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    За третиране на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар
    Експозиция: 3 денонощия при t над 20°С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С Забележка: Третира се с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5- 3 м. Купът със зърното да се покрие с полиетилен след зареждане с продукта.