Препарати

ФОСТОКСИН – ПЕЛЕТИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ФОСТОКСИН – ПЕЛЕТИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    4 - 12 пелети/тон зърно

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Доза

    5 - 10 пелети/м³

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Доза

    5 - 15 пелети/м³

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Доза

    10 - 15 пелети/м³

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма:
    Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С; 3 денон. при t 16-20оС; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при t под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.
    За третиране на зърно в силозни клетки, внасяни с автоматичен дозатор в момента на насипване на зърното при ръчно залагане.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Тютюнев бръмбар

    Тютюнев молец

    Доза

    2.5 - 5 пелети/м³

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    За третиране на тютюн в бали, каси, бъчви
    Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С;3 денонощия при t 16-20о С; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при температура под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.