Препарати

ФОСБЕЛ 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  17.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   ФОСБЕЛ 80 ВГ е системен фунгицид, чиято ефикасност е гарантирана и от неговата голяма мобилност в растенията. Прониква бързо в растителните тъкани, поради което няма рискове от измиване. Придвижва се като низходящо, така и възходящо в растенията, което позволява защита и на листата, които са се образували след третирането.

   СМЕСИМОСТ
   Продуктът е съвместим с продукти, чиито химически състав е на основата на манкозеб под формата на водонамокрим прах. Не е съвместим с продукти , които съдържат двувалентна мед. Продуктът трябва да се приложи поне една седмица след третиране с минерални масла.

   Продуктът не трябва да се смесва с листни торове, съдържащи азот. Предупреждение: в случай на смес с други продукти трябва да се спази най-дългия карантинен период. Освен това трябва да се спазват предпазните мерки, предписани за най-токсичния продукт. В случай на отравяне, информирайте лекаря за използваната смес.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Напълнете половината от необходимия обем вода в резервоара на пръскачката. Добавете точното количество Хелиосол и след това Фосбел 80 ВГ към водата в резервоара, като се съобрази с площта на културата, която ще се третира. Разбъркайте енергично, за да се осигури хомогенна смес. Долейте останалото количество вода. Разбъркването трябва да продължи и по време на пръскане. В края на третирането е необходимо да се измие оборудването внимателно, като се отстранят всички следи от продукта.

   РАБОТА С ПРОДУКТА:
   С продукта да се борави в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност.

  • Регистрации на ФОСБЕЛ 80 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   250 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   1-во приложение – преди или след цъфтеж;

   2-роюли,

   3-то октомври-ноември

   Брой мин/макс приложения – 3
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   Да се спазва закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   200 - 360 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   1-во приложение – април преди цъфтеж;

   2-ро-юли;

   3-то септември

   Брой мин/макс приложения – 3
   Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка
   Да се спазва закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   250 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   1-во приложение – преди или след цъфтеж;

   2-роюли,

   3-то октомври-ноември

   Брой мин/макс приложения – 3
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   Да се спазва закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   75 - 330 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Винени сортове

   Внася се преди цъфтеж-след цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 4
   Вода л/дка мин/макс – 30-110 л/дка

   Да се спазва закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   250 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   1-во приложение – преди или след цъфтеж;

   2-роюли,

   3-то октомври-ноември

   Брой мин/макс приложения – 3
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   Да се спазва закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   250 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   1-во приложение – преди или след цъфтеж;

   2-роюли,

   3-то октомври-ноември

   Брой мин/макс приложения – 3
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   Да се спазва закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   200 - 360 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   1-во приложение – април преди цъфтеж;

   2-ро-юли;

   3-то септември

   Брой мин/макс приложения – 3
   Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка
   Да се спазва закона за пчеларството