Препарати

ФОРТЕНЦА 600 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

24.04.2024

 • Missing thumbnail

  ФОРТЕНЦА 600 ФС е инсектицид със системно действие

  Приложение:

  Фортенца 600 ФС, приложен като третиране на семена, е в състояние да предотврати увреждане от насекоми от ранното развитие на културите, подобрявайки установяването на културите.

  С цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители сеитбата трябва да се извършва с дефлектор или след летенето на пчелите. Когато пчелите вече не се хранят с плевели на полето или цъфтящи съседни култури. Фортенца 600 ФС е подходящ инсектицид срещу телени червей по царевица(на зърно, силаж, фураж и биогориво)

  Начин на действие:

  • Фортенца  е инсектицид с широк спектър и дълго остатъчно действие, благодарение на съдържащата се в него активна съставка Циантранилипрол. Активното вещество е от групата на антранилов диамид, свързва се с рианодинови рецептори в мускулните клетки и причинява мускулна парализа.
  • Принадлежи към групата на диамидите, която е различна група от съществуващите инсектициди от неоникотиноидната група.
  • Циантранилипролът осигурява най-силен контрол на вредителите в ранния период. Под земята, така и над земята, със способността си да се транспортира системно, различен механизъм на действие и дълготраен защитен ефект.
  • Той е най-добрият в своя клас, особено като осигурява защита срещу контрол на сивия вълк (Agrotis spp.), без да допуска загуба на растения.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на ФОРТЕНЦА 600 ФС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  375 мл/ 100 кг семена

  Карантинен срок

  1

  Допълнителна информация

  Царевица (за зърно, силаж, фураж, биогориво)
  Срещу Телени червеи (Agrotis spp.) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – до 2 л/100 кг семена
  *сеитбена единица = 50 000 семена
  Сеитбена норма:
  8 000 – 9 500 семена/дка за царевица за зърно,
  8 000-10 000 семена/дка за царевица за биогориво,
  8 000-10 500 семена/дка семена/ха за царевица за силаж и фураж

  абсолютно тегло 200-450 г/1000 семена

  375 мл продукт/100 кг семена
  37,5 мл продукт/сеитбена единица*
  7.125 мл продукт/дка – за 9 500 семена за царевица за зърно
  7.5 мл продукт/дка за 10 000 семена за царевица за биогориво
  7.875 мл продукт/дка за 10 500 семена за царевица за силаж и фураж)

  Минимална употреба
  Сладка царевица
  Срещу Телени червеи (Agrotis spp., Agriotes spp) нощенки (Noctuinae)
  – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1
  *сеитбена единица = 50 000 семена сеитбена норма 8 000-10 500 семена/дка абсолютно тегло 200-450 г/1000 семена