Препарати

ФОРТЕНЦА 600 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.01.2024

 • Missing thumbnail

  • Регистрации на ФОРТЕНЦА 600 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   375 мл/ 100 кг семена

   Карантинен срок

   1

   Допълнителна информация

   Царевица (за зърно, силаж, фураж, биогориво)
   Срещу Телени червеи (Agrotis spp.) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – до 2 л/100 кг семена
   *сеитбена единица = 50 000 семена
   Сеитбена норма:
   8 000 – 9 500 семена/дка за царевица за зърно,
   8 000-10 000 семена/дка за царевица за биогориво,
   8 000-10 500 семена/дка семена/ха за царевица за силаж и фураж

   абсолютно тегло 200-450 г/1000 семена

   375 мл продукт/100 кг семена
   37,5 мл продукт/сеитбена единица*
   7.125 мл продукт/дка – за 9 500 семена за царевица за зърно
   7.5 мл продукт/дка за 10 000 семена за царевица за биогориво
   7.875 мл продукт/дка за 10 500 семена за царевица за силаж и фураж)

   Минимална употреба
   Сладка царевица
   Срещу Телени червеи (Agrotis spp., Agriotes spp) нощенки (Noctuinae)
   – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1
   *сеитбена единица = 50 000 семена сеитбена норма 8 000-10 500 семена/дка абсолютно тегло 200-450 г/1000 семена