Препарати

ФОРС 20 КС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.05.2024

  • Missing thumbnail

   ФОРС 20 КС осигурява силна защита в началото на сезона срещу всички видове телени червеи, като оптимизира установяването на културите. Форс 20 осигурява отлична безопасност на семената и висока гъвкавост за комбиниране с други третирания на семената.

   Активна съставка:

   • Тефлутринът е синтетичен пиретроид; неговата химическа структура наподобява естествения инсектицид пиретрин. Той е проектиран да бъде ефективен срещу почвени вредители
   • Форс 20 КС (тефлутрин) принадлежи към химичния клас пиретроиди. Тефлутринът е силно активен срещу широк спектър от почвени насекоми и уникалното му действие на пара прониква в почвата, преди да бъде изложен на насекомото, нарушавайки нервната проводимост и причинявайки спиране на храненето и смърт.
   • Силното отблъскване дава допълнителна защита на младите растения.

   Контрол на вредилите:

   • Обитаващи почвата насекоми/членестоноги вредители като царевичен коренов червей (само ларви), телени червеи, бели личинки, личинки от царевица, някои червеи (по време на фазата на заразяване, когато атакуват разсад много близо до земята), пролетни опашки, симфилиди (стоножки), многоножки , бръмбар пигмей

   Основни култури:

   • Царевица, пшеница, ечемик, тритикале, овес, ръж, сорго, слънчоглед, захарно цвекло (и фуражно цвекло), зеленчуци (като цикория, боб, грах, чушки), картофи.

    

   Начин на действие:

   • Активната съставка на Форс 20 КС за третиране на семена, тефлутрин, изразява силно налягане на парите (уникално ниво на пари сред всички SPs) в почвата. Следователно, той се разпространява в почвата и прониква в кутикулата на насекомото, причинявайки бързо спиране на храненето и смърт.
   • Освен това тефлутринът има силен отблъскващ ефект, като дава допълнителна защита на разсада и дори помага за отблъскването на птиците. В комбинация със системни инсектициди като Крайцер, тефлутрин е цялостно предложение за подземни и надземни хранилки

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФОРС 20 КС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени неприятели

   Доза

   100 мл/ 100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимални употреби

   Горскодървесни видове в разсадници

   Срещу почвени неприятели – внася се във фаза BBCH 00 сухо семе
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс 500-1500 мл/100 кг семена
   Обеззаразените семена да се използват само в горските разсадници

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Обикновен житен бегач

   Коренова муха

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу лаври
   Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 500-1500 мл / 100 кг семена
   Да се спазва сеитбена норма от 500 000 семена/дка

   Сламата да не се използва за фураж за животни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Западна цвеклова бълха

   Малко цвеклово бръмбарче

   Стоножки

   Доза

   60 мл/сеитбена единица

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 300-450 мл / сеитбена единица
   Да се спазва сеитбена норма от 13 000 семена/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Западна цвеклова бълха

   Малко цвеклово бръмбарче

   Стоножки

   Доза

   60 мл/сеитбена единица

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 300-450 мл / сеитбена единица
   Да се спазва сеитбена норма от 13 000 семена/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Обикновен житен бегач

   Коренова муха

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу лаври
   Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 500-1500 мл / 100 кг семена
   Да се спазва сеитбена норма от 500 000 семена/дка

   Сламата да не се използва за фураж за животни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Обикновен житен бегач

   Коренова муха

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу лаври
   Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 500-1500 мл / 100 кг семена
   Да се спазва сеитбена норма от 500 000 семена/дка

   Сламата да не се използва за фураж за животни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Обикновен житен бегач

   Коренова муха

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу лаври
   Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 500-1500 мл / 100 кг семена
   Да се спазва сеитбена норма от 500 000 семена/дка

   Сламата да не се използва за фураж за животни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   50 мл/сеитбена единица

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внасят се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 700-1500 мл /100 кг семена
   Да се спазва сеитбена норма от 11 000 семена/дка