Препарати

ФОРС 1,5 Г

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ФОРС 1,5 Г за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   110 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12 (разтворен 2-ри същински лист) (при разсаждане) 

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   300 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася преди или по време на разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мухи

   Телени червеи

   Доза

   300 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12 (2-ри същински лист на главно стъбло разтворен) (преди или по време на сеитба/разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Попово прасе

   Телени червеи

   Доза

   500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12 Преди или по време на разсаждане 

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   350 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди или по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   300 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася преди или по време на разсаждане.

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мухи

   Телени червеи

   Доза

   300 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася преди или по време на разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   350 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди или по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лукова муха

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба/разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Морковена муха

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася при сеитба.

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   350 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди или по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лукова муха

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба/разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   300 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди или по време на сеитба.

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   500 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   350 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди или по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се в редовете при сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Доза

   750 - 1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Телени червеи

   Доза

   700 - 1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12 (2-ри същински лист на главно стъбло разтворен) (преди или по време на сеитба/разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   350 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12 (разтворен 2-ри лист) (при разсаждане)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мухи

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Доза

   750 - 1000 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   300 - 500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Морковена муха

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12 (разтворен 2-ри същински лист) (при разсаждане)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася при сеитба.

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лукова муха

   Телени червеи

   Доза

   1000 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба/разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1