Препарати

ФОРС ЕВО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  ФОРС ЕВО е инсектицид, който предпазва младите растения от атаките на почвени неприятели и ги снабдява с хранителни вещества, които благоприятстват покълването, стимулират развитието на корените, подобряват жизнеността на растенията и улесняват преодоляването на биотични и абиотични стресове. Осигурява т.нар. Вигор ефект – младите растения са с по-добре развита коренова система, по-мощни и по-високи. По-рано развиват репродуктивни органи. Осигурява устойчив контрол на почвените неприятели, без опасност от развитие на резистентност

  ФОРС ЕВО е ефикасен срещу широк спектър от почвени неприятели (включително телени червей, западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera (ларви), многоножки, мухи…) в голям брой култури (царевица, слънчоглед, рапица, пшеница, ечемик, картофи, тютюн, захарно цвекло, зеленчуци…).

  Предимства:

  • Тефлутрин е най-добрият пиретроид в класа на почвените инсектициди, използван в над 12 европейски държави и САЩ, вече повече от 30 години.
  • Форс Ево е ефикасен срещу широк спектър от почвени неприятели (включително телени червей, западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera (ларви), многоножки, мухи…) в голям брой култури
  • Моно амониев фосфат – добре известен в световен мащаб като най-лесната форма на азот и фосфор, налична на пазара.
  • Форс Ево доставя Азот и Фосфор в оптимално съотношение (10/44), за да подпомогне ранният растеж.
  • Микроелементи Zn и Mn – Цинкът и Манганът са двата микроелемента, които растенията усвояват в по-големи количества.

  Ползи :

  • Форс Ево снабдяване растенията с микроелементите (Mn 3%, Zn 2%), които играят ключова роля във физиологичното развитие на растенията.
  • Форс Ево предпазва младите растения от атаките на почвени неприятели и ги снабдява с хранителни вещества, които приложени в близост до семената, благоприятстват покълването им, стимулират развитието на корените, подобряват жизнеността на растенията и улесняват преодоляването на биотични и абиотични стресове.
  • Форс Ево осигурява т. нар. Вигор ефект – младите растения са с по-добре развита коренова система, по-мощни и по-високи. По-рано развиват репродуктивни органи.
  • Форс Ево осигурява устойчив контрол на почвените неприятели, без опасност от развитие на резистентност.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФОРС ЕВО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Подземни нощенки

   Майски бръмбар

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мухи

   Доза

   1 - 1.2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Майски бръмбар

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу Вид мухи (Hylemia sp., Tipula sp.,Bibio hortulanus) Scutigerella immaculate

   Срещу Майски бръмбар (Melolontha melolontha),Телени червеи (Agriotes sp.)

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Малко цвеклово бръмбарче

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Диабротика

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или при загърляне BBCH 105-125 (разтваряне на петите листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на петият лист от второто разклонение над първото съцветие (>4)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Подземни нощенки

   Майски бръмбар

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мухи

   Доза

   1 - 1.2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Майски бръмбар

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу Вид мухи (Hylemia sp., Tipula sp.,Bibio hortulanus) Scutigerella immaculate

   Срещу Майски бръмбар (Melolontha melolontha),Телени червеи (Agriotes sp.)

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Подземни нощенки

   Майски бръмбар

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Подземни нощенки

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Диабротика

   Доза

   2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане.
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Диабротика

   Доза

   2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   4 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Майски бръмбар

   Подземни нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Подземни нощенки

   Майски бръмбар

   Доза

   1.6 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба или разсаждане
   Брой мин/макс приложения – 1