Препарати

ФОРЕЙ 48 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.05.2024

 • Missing thumbnail

  ФОРЕЙ 48 СК е инсектицид за борба срещу гъсеници на Lepidoptera при иглолистни и широколистни гори, неземеделски зони (паркове и градини)

   

  Регистрации на ФОРЕЙ 48 СК за България:

  Иглолистни гори
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1-L4 – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1-5
  Интервал между приложения – 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 1-50 л/дка

  Широколистни гори
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1-L4 – – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1-5
  Интервал между приложения – 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 1-50 л/дка

  Иглолистни дървета в обществени зони (неземеделски зони вкл. паркове и градини)
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1-L4 – – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1-5
  Интервал между приложения – 7-14

  Вода л/дка мин/макс – 1-50 л/дка

  Широколистни дървета в обществени зони (неземеделски зони вкл. паркове и градини)
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1-L4 – – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1-5
  Интервал между приложения – 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 1-50 л/дка

  В доза 250-400 мл/дка.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ФОРЕЙ 48 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Lepidoptera (гъсеници)

  Доза

  250-400 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Иглолистни гори
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1 -L4 – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1 – 5
  Интервал между приложения – 7 -14
  Вода л/дка мин/макс – 1 -50 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Lepidoptera (гъсеници)

  Доза

  250-400 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Иглолистни дървета в обществени зони (неземеделски зони вкл.
  паркове и градини)
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1 -L4 – – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1 – 5

  Интервал между приложения – 7 -14
  Вода л/дка мин/макс – 1 -50 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Lepidoptera (гъсеници)

  Доза

  250-400 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Широколистни гори
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1 -L4 – – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1 – 5
  Интервал между приложения – 7 -14
  Вода л/дка мин/макс – 1 -50 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Lepidoptera (гъсеници)

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Широколистни дървета в обществени зони (неземеделски зони
  вкл. паркове и градини)
  Срещу Гъсеници на Lepidoptera L1 -L4 – – внася се когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане
  Брой мин/макс приложения – 1 – 5
  Интервал между приложения – 7 -14
  Вода л/дка мин/макс – 1 -50 л/дка