Препарати

ФОЛПАН ГОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с комбинирано действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

17.05.2024

 • Missing thumbnail

  ФОЛПАН ГОЛД е комбиниран фунгицид срещу мана при лозата със системно, трансламинарно и контактно действие. Той е формулиран на базата на две активни вещества. Системното вещество Металаксил-М, което се абсорбира много бързо в растението, разпределя се до всяка една точка в растителния организъм и предпазва новият прираст и контактното вещество Фолпет, което освен пълното си контактно действие притежава силно изразени липофилни свойства и проявява силен афинитет към восъкоподобните вещества в кутикулата. Въпреки своя ясно изразен изкореняващ ефект нашата препоръка е винаги да прилагаме фунгицида превантивно и да се избягват изкореняващи третирания.

  Оптималното приложение на ФОЛПАН ГОЛД е така нареченото „блоково“ приложение, при което фунгицида се прилага два пъти един след друг с интервал от 10-14 дни.

  Фазата на приложение на ФОЛПАН ГОЛД съвпада с началото на развите на вегетацията, когато условията за развитие на маната са на лице и продължава до фаза формиране на плодовете.

  • Ридомил Голд Комби предпазва новият прираст
  • Максимална защита до 14 дни в зависимост от инфекцията
  • Светкавично абсорбиране и ефект 30 мин след третиране
  • Притежава изкореняващо действие до 72 часа след инфекция
  • Предпазва растенията отвън и отвътре
  • Комбинирано контактно, системно и трансламинарно действие
  • Иновативна формулация „PEPIT” за по-добра разтворимост и прилепимост

  Механизъм и спектър на действие:

  Фолпан Голд е двукомпонентен фунгицид с предпазно, системно и антиспорулантно действие за контрол на мана по лоза. Металаксил-М прониква през епидермиса в паренхимните тъкани и инхибира биосинтеза на липиди в клетките на патогена. Фолпет се отлага върху повърхността на третираните части, свързва се със сероводородните съединения в клетките на патогена и възпрепятства нормалното клетъчно делене. В резултат от кобинираното действието на металасил-м и фолпет се блокира нарастването на мицела, инхибират се кълняемостта и образуването на патогенни спори. Системното действие на Фолпан Голд осигурява защита на новия прираст, появил се между две последователни третирания.
  ВНИМАНИЕ!
  Ако се наблюдава намалена ефикасност или липса на ефикасност, поради развитие на резистентни на фениламимид щамове от патогена, преустановете употребата на продукта и го заменете с фунгициди с различни механизми на действие.
  Не използвайте продукта в лозови разсадници.

  Смесимост:

  Продуктът да не се смесва с бордолезов разтвор, полисулфиди и минерални масла. Продуктът може да се прилага 20 дни след третирането с минерални масла и полисулфиди. В случай на смесване с други продукти, да се спазва най-дългият карантинен срок за продукт в
  сместа. Да се спазват предпазните мерки, предписани за най-токсичния продукт в сместа. При случаи на отравяне, информирайте лекаря за извършеното смесване.
  Фитотоксичност: Продуктът може да бъде фитотоксичен към културите, които не са посочени на етикета.

  Предупреждение:

  продуктът съдържа активно вещество, което е токсично за пчелите и вредно за птиците.

  Работа с продукта:

  Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитен гащеризон и здрави обувки по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. По време на работа с концентрата да се носят защитни очила/защитна маска за лицето.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ФОЛПАН ГОЛД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Винени сортове

  Внася се при поява на симптоми

  Брой мин/макс приложения – 1-3 дни
  Интервал между приложенията – 7-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  Да не се консумират лозови листа от третираните с продукта лози