Препарати

ФОЛИКУР 250 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   ФОЛИКУР 250 ЕВ е е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продуктът прониква в листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията.

    

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Преди употреба опаковката да се разклати много добре за пълно хомогенизиране на формулацията. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ РАПИЦА:
   • Максимален брой третирания за една вегетация – две третирания. Това означава едно есенно и едно пролетно или две пролетни третирания според натиска на патогените.
   • Есенното приложение във фенофаза 4-6 лист на културата е насочено за борба с ранни прояви на фомоза по листата. Прагът на третиране срещу фомоза е при поява на симптоми по листата на 15-20% от растенията.
   • Пролетното приложение във фенофаза зелен бутон е насочено за борба с фомоза и цели предовратяване на прехвърлянето на болестта от листата към основата на развиващото се стъбло.
   • Второто пролетно третиране по време на цъфтеж е насочено за контрол на склеротиния. Третирането е превантивно, за да не се допусне развитие на болестта върху новоформираните шушулки и стъблата. Най-добре е третирането да се прави при окапване на първите венчелистчета.
   • Интервалът между двете пролетни третирания е минимум 14 дни.
   • Количество на работен разтвор 20-30 л/дка според хабитуса и фенофазата на растенията.
   • Поради липса на конкретни изследвания не може да се препоръча употребата на Фоликур 250 ЕВ в семепроизводствени посеви.

    

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Преди смесването му с друг продукт се препоръчва да се направи предварителен тест за съвместимост в отделен съд.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФОЛИКУР 250 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   0,04%

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фома

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

   40 мл/дка