Препарати

ФОЛДЪР 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ФОЛДЪР 80 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Сиво гниене

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Екскориоза

    Черно гниене

    Червен бренер

    Доза

    187.5 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    само винени сортове