Препарати

ФОКУС УЛТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  21.03.2024

  • Missing thumbnail

   Фокус Ултра е системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в широколистни култури

   Механизъм на действие:

   • Фокус Ултра е селективен, вегетационен системен хербицид, който прониква бързо през напръсканата листна повърхност и се придвижва из цялото плевелно растение.
   • Концентрира се в точките на нарастване, уврежда меристемната тъкан, инхибира синтеза на мастни киселини и блокира действието на ензимите в хлоропластите.
   • Впоследствие се наблюдава антоцианово (червено) оцветяване на листата, последвано от некроза и загиване.
   • Ефектът върху плевелите е много бърз и става ясно видим до няколко дни – при дърпане листата на засегнатите житни плевели много лесно се отделят от листното влагалище, като след още няколко дни изсъхват.
   • Фокус Ултра контролира и прераснал балур от коренища, като остава напълно селективен към културата.

    

   • Работен разтвор: При есенно приложение 15 л/дка; При пролетно приложение 15-20 л/дка.

   • Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури над 8°С и под 25°С. Пръскането привечер или при мрачно време подобрява хербицидното действие.

   • Усвояване от плевелите: Дъжд, паднал 1 час след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

   Предимства:

   • Контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, включително балур от коренища;
   • Сигурно действие срещу самосевки от житни култури;
   • Отлична селективност – не стресира културата дори в напреднали фази от нейното развитие;
   • Пълно усвояване на хербицида до час след третиране.

    

   Смесимост с други ПРЗ:

   • Фокус Ултра може да се смесва с хербициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва извършването на тест за смесимост.
   • Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно влияние върху следващите култури при нормална вегетация.
   • Не се препоръчва: Приложение при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневна и нощна температура); Наводнени посеви; Силно подтиснати посеви в резултат на засушаване.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФОКУС УЛТРА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Включва балур от коренища.
   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Включва балур от коренища.
   За Циклоксидим толерантна царевица
   Внася се вегетационно за културата и 3-5 лист на плевелите.

   Забележка: троскот-умерено чувствителен