Препарати

ФЛУЕНТ 500 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.06.2024

 • Missing thumbnail

  ФЛУЕНТ 500 СК съдържа активното вещество флуфенасет, принадлежащо към химическата група на оксиацетамидите и действа като инхибитор на клетъчното делене (HRAC група 15). Инхибирането на митозата и клетъчното делене води до забавяне на процесите на растеж на растенията и в крайна сметка смърт на растението. Флуфенасет се поема главно от кореновата система, хипокотила, поникващи издънки и се придвижва предимно от ксилема. След третиране растежът се забавя в рамките на няколко часа. Симптомите се проявяват в рамките на няколко дни.

  Разрешени употреби на ФЛУЕНТ 500 СК
  При зимни зърнено- житни култури (мека пшеница, ечемик, ръж и тритикале) за контрол на житни плевели в доза 48 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л вода/дка.

  Момент за приложение: От фенофаза „сухо семе“ до „3 листа разтворени (BBCH 00-13). Преди и след поникване на плевелите.

  Спектър на действие:
  Употреба преди поникване:
  Чувствителни или силно чувствителни плевели: италиански райграс (Lolium multiflorum), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), едногодишна ливадина (Poa annua).

  Употреба след поникване:
  Чувствителни или силно чувствителни плевели (>85%):  италиански райграс (Lolium multiflorum), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), едногодишна ливадина (Poa annua). Умерено податливи (70-85%): див овес (Avena sterilis), твърда глушица (Lolium rigidum).

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ФЛУЕНТ 500 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Доза

  48 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
  Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Доза

  48 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
  Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Доза

  48 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
  Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Доза

  48 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
  Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.