Препарати

ФЛУЕНТ 500 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ФЛУЕНТ 500 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   48 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
   Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   48 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
   Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   48 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
   Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   48 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)
   Внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.