Препарати

ФЛОУЕТ 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  16.04.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие 

   ФЛОУЕТ 80 ВГ е ефективен в борбата срещу много гъбни болести по голям брой селскостопански и декоративни култури. Активното вещество инхибира (подтиска) клетъчното дишане на гъбите и по този начин блокира размножаването им. ФЛОУЕТ 80 ВГ е смесим с повечето използвани инсектициди и фунгициди. Не може да се смесва с бордолезов разтвор, полисулфиди и бяло масло

   Актовното вещество Фолпет е фунгицид, принадлежащ към групата на многостранните инхибитори. С широкоспектърно превантивно действие. Листно приложение. Действа контактно, като инхибира кълняемостта на спорите и мобилността на зооспорите. Фолпет има свойството да инхибира различни метаболитни процеси на патогенните клетки като митохондриалното дишане и синтеза на нуклеинови киселини и аминокиселини. Той предотвратява активността на сероводородни ензими, които освобождават тиофосген, токсичен продукт за гъбичките. Той също така пречи на дишането и транспорта на електрони.

   Регистрация 
   лозя – об. мана, сиво гниене, екскориоза, черно гниене, бяло гниене в доза 187.5 г/дка

    

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФЛОУЕТ 80 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Сиво гниене

   Екскориоза

   Черно гниене

   Бяло гниене

   Доза

   187.5 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   само винени сортове
   Внася се Преди появата на първите симптоми, според прог-нозата на заболяването (от BBCH 15 –разтворени 5 листа)

   Брой мин/макс приложения – 8
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка