Препарати

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:
   ФЛИНТ МАКС 75 ВГ e широкоспектърен фунгицид с контактно, системно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който се поема чрез листата на растенията. Активното вещество трифлоксистробин (FRAC 11) принадлежи към групата на стробилурините и осигурява мезостемното и предпазното действие на продукта, което допринася за дълготраен контрол върху широк спектър от болести. Активното вещество тебуконазол (FRAC 3) принадлежи към групата на азолните фунгициди и има системно, лечебно и изкореняващо действие. Блокира биосинтеза на ергостеролите в патогените, като по този начин се нарушава изграждането на междуклетъчните мембрани на патогенните гъби в резултат на което те загиват. Преимуществото на тебуконазол е, че той се намества не на едно, а на няколко места във веригата на ергостеролния синтез. Това намалява многократно риска от появата на резистентност спрямо продукта.

   ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА Флинт Макс 75 ВГ:

   • Изключително широк спектър на действие – брашнеста мана по зеленчуци, лозя и овощни, струпясване по ябълки, бяла ръжда по череша;
   • Комбинация от контактно и системно действие срещу брашнеста мана;
   • Мезостемен ефект – трансламинарно и газово преразпределение;
   • Акумилира се във восъчния слой и не се отмива;
   • Предпазен и лечебен ефект спрямо брашнестата мана;
   • “Вграден” механизъм за антирезистентност;
   • Отлична ефикасност в най-критичните фази;
   • “Зелен ефект” върху листата – стимулира фотосинтезата.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФЛИНТ МАКС 75 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   20 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   16 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   0.016 %

   (16 г/дка)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бяла ръжда

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Брашнеста мана

   Доза

   20 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   0.02 %

   (20 г/дка)