Препарати

ФЛЕЙМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  12.06.2024

  • Missing thumbnail

   ФЛЕЙМ е системен вегетационен фунгицид за контрол на широколистните плевели в житни култури.

   Механизъм на действие :

   • ФЛЕЙМ принадлежи към групата на сулфонилуреите.
   • Абсорбира се от листата и се придава по възходящите и низходящите проводящи системи към меристемната тъкан като блокира клетъчното делене.
   • Той десйства чрез инхибиране на  ензима ацетолактат синтаза,бързо спира растежа на чувствителните плевеликоито загиват след 3 до 6 седмици

   Препоръки при употреба: 

   Най-ефикасен е когато се прилага в ранна фаза на развитието на плевелите

   Третирането трябва да се извърши след фаза 2 лист на културите и 2-4 лист на плевелите

   Може да се комбинира с други хербициди , като първо се поствя Флейм в резервоара после партниращия хербицид

   Разрешени регистрации:

   Зимни зърнено-житни култури:
   (пшеница,тритикале, овес, ечемик и ръж)
   Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза: 3 г/дка

   Пролетни зърнено-житни култури
   (пшеница, тритикале, овес, ечемик и ръж)
   Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза: 3 г/дка

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ФЛЕЙМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   При зимни култури – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
   При пролетни култури – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворенифаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   При зимни култури – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
   При пролетни култури – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворенифаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   При зимни култури – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
   При пролетни култури – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворенифаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   При зимни култури – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
   При пролетни култури – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворенифаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   При зимни култури – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
   При пролетни култури – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворенифаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка