Препарати

ФЛАШ 500 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ФЛАШ 500 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    28 - 37.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00-21 (сухо семе – начало на братене: видим първи брат) преди или рано след поникване на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1,
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    28 - 37.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00-21 (сухо семе – начало на братене: видим първи брат) преди или рано след поникване на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1,
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.