Препарати

ФЕЗАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   ФЕЗАН е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продуктът се абсорбира от листата и стъблата и се транспортира акропетално (възходящо) в растенията.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   • ФЕЗАН съдържа активното вещество тебуконазол, който е широкоспектърен системен
   • фунгицид от групата на триазолите, с препазно, лечебно и изкореняващо действие.
   • Тебуконазол инхибира процеса на деметилиране при биосинтеза на ергостерол.
   • Нарушава се нормалното изграждане и функциониране на клетъчните стени, което води до спиране на растежа и загиване на гъбния патоген.
   • ФЕЗАН бързо се абсорбира от вегетативните части на растението и се придвижва главно акропетално (възходящо), което осигурява устойчивост на отмиване от дъжд и предпазване на новия прираст.

    

   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

   • Пшеница, ръж, тритикале за контрол на брашнеста мана (Blumeria (Erysiphe) graminis)
   • Доза на приложение: 100 мл/дка
   • Момент на приложение: ВВСН 25-69 – във фенофази на културата от братене до край на цъфтежа
   • Максимален брой приложения: 1 приложение

   За постигане на оптимален ефект се препотъчва ФЕЗАН да се прилага предпазно или веднага след началото на гъбната инфекция.

   СМЕСИМОСТ

   ФЕЗАН може да се смесва с други инсектициди, фунгициди и листни торове, но
   задължително трябва да се направи предварителен тест за съвместимост.

   ФИТОТОКСИЧНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ

   ФЕЗАН е напълно селективен при регистрираните култури и не предизвиква нежелателни ефекти в регистрираните дози. Продуктът няма негативно действие към следващи в сеитбооборота култури.

   Приложението на ФЕЗАН оказва и отличен зелен ефект върху листната маса на културата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ФЕЗАН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение :BBCH 25-69( братене – край на цъфтеж).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение :BBCH 25-69( братене – край на цъфтеж).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Фаза на приложение :BBCH 25-69( братене – край на цъфтеж).