Препарати

ФАЛКОН 460 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ФАЛКОН 460 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 14-21 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    (0,03%)
    Внася се във фаза ВВСН 53-81 (съцветията се виждат изцяло – начало на узряване) 

    Брой мин/макс приложения – 2 
    Интервал между приложенията – 12-14 дни 
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Черна стъблена ръжда

    Фузариоза по класа

    Базично гниене

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 14-21 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка