Препарати

ФАЛКОН ПРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  17.05.2024

  • Missing thumbnail

   ФАЛКОН ПРО е системен фунгицид за профилактика и борба с болести по листата и класовете при посеви с пшеница, ечемик и райграс

   Механизъм на действие на Фалкон Про:

   • Фалкон Про съдържа три активни вещества със системни свойства.
   • На микробиологично ниво начинът на действие на тези активни вещества върху широк спектър от патогени е различен, поради което форми, резистентни към други фунгициди, могат да бъдат успешно преборени, като продуктът е посочен в стратегиите за борба с резистентността.
   • Малко след нанасяне, трите активни компонента проникват в тъканите, като се преместват нагоре (акропетално) през ксилемата в цялото растение, включително растежните тъкани.
   • Спироксаминът води до ускоряване на проникването в растението и устойчивост на измиване чрез утаяване.
   • Протиоконазолът се характеризира с изключително превантивно, лечебно и ерадикативно действие.
   • Фалкон Про има превантивно, лечебно и ерадикативно действие върху широк спектър от патогени, като осигурява защита за дълъг период от време.

    

   НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ на фунгицида Фалкон Про:

   • Фалкон Про се използа при предупреждение или при поява на първите симптоми на заболяването,
   • Нанесете 1-2 наземни листни третирания, превантивни или лечебни, върху цялата повърхност.
   • Минималният интервал между леченията е 14 дни. Интервалът на приложение е между началото на удължаване на сламата и края на цъфтежа (BBCH 30 – 69) за пшеницата и началото на удължаване на сламата и началото на цъфтежа при ечемика (BBCH 30 – 61).
   • Последното лечение е насочено към борба с фузариозата. Необходимото количество разтвор е 200-400 л/ха.
   • Минималният период на почивка от последното третиране до прибиране на реколтата е 35 дни.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ФАЛКОН ПРО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листен пригор

   Листна ръжда

   Мрежести петна

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 29-61- край на братене

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14

   Срещу Фузариум по класа (Fusarium spp)

   Внася се във фаза BBCH 29-61- край на братене – начало на цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Мрежовидни листни петна

   Снежна плесен

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 29-69 – край на братене – край на цъфтежа

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Срещу Фузариум по класа (Fusarium spp)

   Внася се във фаза BBCH 29-69 – край на братене – край на цъфтежа

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 29-61 – край на братене – начало на цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14

   Срещу Фузариум по класа (Fusarium spp)

   Внася се във фаза BBCH 29-61 – край на братене – начало на цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Листни петна

   Мрежовидни листни петна

   Снежна плесен

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 29-61 – край на братене – начало на цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14

   Срещу Фузариум по класа (Fusarium spp)

   Внася се във фаза BBCH 29-61 – край на братене – начало на цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Интервал между приложенията – 14 дни