Препарати

УОРАНТ 20 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

 • Да се употребява единствено в постоянни оранжерии. Получената реколта трябва да остане по време на целия си жизнен цикъл (вегетационен период) в постоянна оранжерия.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на УОРАНТ 20 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доматен миниращ молец

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Домати в оранжерия
   Внася се при поява

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка