Препарати

УНИВОК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличието на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

 • ПРЗ с комбинирано (контактно и системно) действие.

 • Да не се прилага след BBCH 69.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

17.05.2024

 • Missing thumbnail

  Механизъм на действие
  Унивок е двукомпонентен фунгицид с превантивно и лечебно действие. Комбинацията от фенпикоксамид и протиоконазол осигурява най-високо ниво на защита с предпазно, стопиращо и лечебно действие към всички икономически важни болести. Пренася се трансламинарно и акропетално по съдовете на растението като осигурява пълно абсорбиране и дълъг период на защита. Съдържа иновативно активно вещество фенпикоксамид (Inatreq TM) с нов начин на действие, като инхибира митохондриалното дишане на патогена чрез блокиране на електронния трансфер в дихателната верига.
  Активното вещество фенпикоксамид (Inatreq TM) е от естествен произход синтезирано от актиномицети, които се срещат в природата. Продуктът е предназначен за употреба при мека и твърда пшеница (зимна и пролетна), спелта, зимна и пролетна ръж, зимно и пролетно тритикале за контрол на основни патогени.

  Приготвяне на работния разтвор:
  Унивок може да се използва с щангова тракторна пръскачка. Може да се добави в горната част на резервоара или чрез индукционни купи. Добавете подходящото количество Унивок към чиста вода в наполовина напълнен резервоар за пръскачка, разбъркайте добре и добавете останалата вода. Сместа за пръскане трябва да се разбърква непрекъснато по време на смесването и до приключване на приложението.

  Приложение:
  Унивок може да се прилага чрез навесни тракторни хидравлични пръскачки, при условие че са в добро работно състояние и са калибрирани съгласно препоръките на производителя.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на УНИВОК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Жълта Ръжда

  Жълто-кафяви петна

  Кафява ръжда

  Петносване по плевите

  Ранен листен пригор

  Снежна плесен

  Фузариоза

  Доза

  120 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта
  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Доза

  120 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Жълто-кафяви петна

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Снежна плесен

  Ранен листен пригор

  Фузариоза

  Петносване по плевите

  Доза

  120 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Ранен листен пригор

  Снежна плесен

  Фузариоза

  Доза

  120 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.