Препарати

УИШ ТОП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Максимално едно приложение.Работен разтворМ 30-40 л/дка.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.06.2024

 • Missing thumbnail

  УИШ ТОП е селективен хербицид, под формата на емулсионен концентрат, предназначен за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели при редица култури. Абсорбира се бързо от листния апарат на плевелите и спира развитието на растенията.

  Механизъм на действие:

  УИШ ТОП е селективен, системен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни плевели при редица култури. Вече няколко години безкомпромисното му действие носи ефективни резултати на българските фермери, като продуктът е позициониран най-добре в сегмента по отношение между цена-качество. Уиш Топ е изключително важен за опазването на насажденията и осигуряването на обилна реколта с грижа за бъдещите посеви.

  След прилагане, той се абсорбира от листата на плевелите. Ефектът на продукта е видим още през седмия ден след приложението му, а пълното елиминиране на плевелите наблюдаваме след 20-25 дни.

  Активно вещество: Квизалофоп-п-етил – 120 г/л
  Функция на ПРЗ – Хербицид
  Вид на формулацията – Емулсионен концентрат (ЕК)

   

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ НА УИШ ТОП  :
  Едногодишни житни плевели:

  • полска лисича опака (Alopecurus myosuroides),
  • див овес (Avena fatua.),
  • кръвно просо (Digitaria sanguinalis),
  • кокошe просо (Echinochloa crusgalli),
  • видове метлица (Poa spp),
  • видове просо (Phalaris spp.),
  • видове кощрява (Setaria spp.),
  • овсига (Bromus spp.).

  Многогодишни житни плевели:

  • балур (Sorghum halepense),
  • видове райграс (Lolium spp), троскот (Cynodon dactylon).

   

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
  Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимото. Напълнете половината резервоар с чиста вода и включете разбъркването. Изсипете необходимата доза от продукта в резервоара и допълнете с вода до нужният обем на работния разтвор.

  СМЕСИМОСТ:
  При смесването на продукта с други формулации трябва да се извърши предварителен тест за химична и биологична съвместимост.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на УИШ ТОП за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура  във фаза BBCH 12-39 (разтворен втори лист-леторастите са достигнали 90% от дължината си

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишните плеве

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Горско стопанство (изчистване разсадници, засадени иглолистни дървета, засадени широколист ни дървета)

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  23 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (2 развити листа-край на удължаване на стъблото)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Декоративни растения.

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите и във фаза на култура BBCH 12-39.

  По – ниската доза е за едногодишните, а по – високата е за многогодишните плевели.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едногодишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  15 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (втори същински лист-формиране на странични разклонения)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (първи чифт листа-листата покриват 90% от повърхността)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишните плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  56 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (разтваряне на втори листа на главно стъбло-посева се сгъстява:около 90% от растенията в редовете се допират)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-59 (първи развити листа-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишни, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (първи чифт листа-листата покриват 90% от повърхността)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  84 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  23 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (2 развити листа-край на удължаване на стъблото)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура BBCH 12-57 (отворени втори листа-съцветията са напълно развити)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едногодишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура със фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура  във фаза BBCH 12-39 (разтворен втори лист-леторастите са достигнали 90% от дължината си

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишните плеве

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  23 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (2 развити листа-край на удължаване на стъблото)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  84 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  15 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (втори същински лист-формиране на странични разклонения)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-59 (първи развити листа-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишни, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  84 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39
  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  84 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (първа двойка листа-поява на 9-то удължено междувъзлие)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едногодишните, а по-високата е за многогодишните плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  84 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-повече от 90% от м/у-редията са покрити)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишните плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  23 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-39 (2 развити листа-край на удължаване на стъблото)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура  във фаза BBCH 12-39 (разтворен втори лист-леторастите са достигнали 90% от дължината си

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишните плеве

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Листа от Целина

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза  BBCH 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  83 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите,
  култура във фаза BBCH 12-59 (първи развити листа-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици)

  Брой Мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
  По-ниската доза е за едного-дишни, а по-високата е за многогодишни те плевели