Препарати

УИДМАСТЕР 464 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на УИДМАСТЕР 464 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
    Внася се във фаза братене на културите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
    Внася се във фаза братене на културите