Препарати

УАСАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.11.2023

 • Missing thumbnail

  УАСАН е фунгицид от групата на триазолите за контрол на жълта ръжда (Puccinia striiformis), кафява ръжда (Puccinia recondita), видове септориози (Septoria sp.) и брашнеста мана (Erysiphe graminis). Може също така да предпази класовете от фузариоза (Fusarium spp.) и да намали нивото на микотоксини дезоксиниваленол (DON) в пшеничното зърно. За защита от болести по листата, се препоръчва превантивно третиране с УАСАН, преди възникване или в началото на инфекция.

  РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
  При зимна и пролетна пшеница за контрол на видове септориози (Septoria sp.), кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis), брашнеста мана (Erysiphe graminis) и фузариоза (Fusarium spp.), в доза 100 мл продукт/дка, приложено с 9-40 л количество вода/дка.

  МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: от начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа (ВВСН 30-69).

  СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУЛТУРИТЕ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  УАСАН може да се прилага при всички сортове зимна и пролетна пшеница, приложен преди началото на инфекцията, до и включително цъфтежа (най- късно до BBCH 69). Най-добър момент за третиране на заболяванията по листата е по време на удължаване на стъблото и появата на листата BBCH 30 до BBCH 39. След това, за оптимална защита на класовете и намаляване на нивата на микотоксини, УАСАН трябва да бъде прилаган от поява на класа (започвайки от ранен етап на поява) до края на цъфтежа.

  • Регистрации на УАСАН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Септориоза

   Фузариоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Пшеница (зимна и пролетна)
   Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 9-40 л/дка.