Препарати

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  14.03.2024

  • Missing thumbnail

   • Тъчдаун Систем 4 360 СЛ е ново поколение глифозат-съдържащ хербицид с по-високо ниво на ефикасност.
    • Предлага оптимизирано поемане на активното вещество и бързо придвижване до всички точки на растението
    • Дъжд, паднал 1 час след третиране, не оказва отрицателно влияние на ефикасността
    • Нова система от подобрители и сърфактанти осигуряваща:

    – пълно прилепване на разтвора;
    -активиране поемането на въздушната влага;
    -Тъчдаун Систем 4 не уврежда епидермиса, за да може активното вещество да се абсорбира по-ефективно от живата тъкан по-бързо поемане от плевелното растение.

    Съвети за приложение:

    • Продукта има оптимални, когато плевелите са в процес на активен растеж, житните плевели са във фаза изкласяване (изметляване), а широколистните в бутонизация
    • След пръскане с Тъчдаун Систем 4 360 СЛ плевелите да не се унищожават механично за период от 14 дни
    • не се прилага при наличие на вятър и опасност от отвяване върху съседни култури или дива растителност
    • При приложение при овощни култури и лозя да се прилага насочено само върху плевелите, като се предпазват културите

  • Регистрации на ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Стърнища
   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.